Untuk menjawab persoalan ini, anda perlu fahami cara virus ini merebak.